Hotel Uniwersytecki

KontaktSz. Chełmińska 83A, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-28-00
+48 512-011-331
fax: 56 611 28 06
e-mail: hotel.umk@umk.pl

Informacje dla jednostek UMK

Zasady rezerwacji dla jednostek UMK:
Wstępne rezerwacje pokoi przyjmowane są drogą telefoniczną lub mailową pod adresem: hotel.umk@umk.pl.
Do założenia wstępnej rezerwacji niezbędne jest podanie:
1) imienia i nazwiska Gościa,
2) terminu pobytu,
3) rodzaju zamawianego pokoju,
4) sposobu płatności,
5) danych kontaktowych osoby składającej rezerwację.

Po przyjęciu wstępnej rezerwacji, Hotel wysyła mailowe potwierdzenie wraz z numerem rezerwacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego jednostka składa zapotrzebowanie w systemie XPrimer. W opisie należy podać nr rezerwacji, nazwisko gościa i termin oraz wybrać Hotel Uniwersytecki jako jednostkę realizującą. Zapotrzebowanie należy złożyć z należytym wyprzedzeniem, uwzględniając czas na obieg dokumentu. Hotel powinien otrzymać zaakceptowane zapotrzebowanie najpóźniej w dniu przyjazdu gościa.

Na mocy Regulaminu zamówień publicznych części toruńskiej § 3 ust. 2 Hotel Uniwersytecki pozostaje hotelem pierwszego wyboru. Rezerwacji noclegu w innym obiekcie można dokonać jedynie, gdy Hotel Uniwersytecki w formie pisemnej potwierdzi brak miejsc noclegowych w wybranym terminie.

Zasady anulacji rezerwacji dla jednostek UMK:

W przypadku braku anulacji w wyznaczonym terminie Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia jednostki składającej rezerwację opłatą za pierwszą niewykorzystaną dobę.

Za termin przyjazdu grupy ustala się datę przyjazdu pierwszych gości, nie termin rozpoczęcia konferencji.